My story

My story

True materials

High quality handicraft

Beauty in a detail

That is me

My filosophy

My main goal is to go back to the roots of traditional arts nad crafts, harmony with nature and inspiration from it. This is the way how I craft – traditionally, from the very begining and without prefabricated components.

Every viking knit is hand made from a wire to finished product. All the clasps, pendants etc. I make myself.

Why Njálla?

This word has its orgin in northern Sami language (davvisámegiella) and it means arctic fox, or also Vulpes lagopus.

It is very tough animal, perfecly adapted for living in arctic conditions. Also, it is very cute and photogenic animal. Another quality of foxes is their playfulness and the way how they hunt their prey under the snow.

Because I have spent the whole polar night (and few months more) above polar circle, I have tried how nature can be harsh and beautiful. How amazing is to see first sunrays after few months of darkness. How beautiful are treeless tops of fells with a snow all aroud so only thing you see is white. How it is to stand in -30°C and look amazed at the northern lights. How it is to go camping in these conditions and just enjoy the winter.

Being in the north had infuenced me so much, that I have decided for Njálla name and further exploration of north.

About me

From childhood I am attracted to arts and crafts and old techniques. As a small girl, I have tried making jewellry, photography and toy making. List of my activities have been changing as I have been attracted to different creative techniques. My whole life I have been powered by a desire to try all the arts and crafts and try every new thing. I have even tried how to pilot ultralight.

Lately, I have started to specialize. In photography, I started to be more oriented in macro and landscape photography, in jewellery I began to be more interested in metal work, preferably viking knit and wire-wrapping. Because of my love to old craft, I have also tried how to make a sweater from raw wool – and the whole process. Working with wool is my big hobby.

In my study field I combined my two favourite things – plants and arts. I have studied Garden and Landscape Architecture at Mendel Universtity in Czech Republic. I have ended with Ing. title and then working further at my skills.

Nowadays, Njálla is my main hobby and I have become a “professional” traveler.

Můj příběh

Pravé materiály

Vysoce kvalitní ruční práce

Krása v detailu

To jsem já

Moje filosofie

Hlavním cílem je vracet se zpátky ke kořenům tradiční výroby, souznění s přírodou a inspirace z ní. To je způsob, kterým tvořím – tradičně, hezky od začátku a bez polotovarů z bižuterního kovu.

Každý viking knit je ručně vyráběný od drátku až po konečný šperk. Všechna zapínání, přívěšky a ozdoby jsem vytvořila vlastníma rukama.

 

Proč Njálla?

Slovo pochází ze severní Sámštiny (davvisámegiella) a znamená polární liška, nebo chcete-li Vulpes lagopus.

Je to velmi houževnaté zvíře perfektně přizpůsobené životu v polárních podmínkách. A také je nesmírně roztomilé a fotogenické. Další vlastností lišek (nejenom polárních), která mne zaujala je jejich hravost a způsob, jakým loví pod sněhem.

Díky tomu, že jsem strávila celou polární noc za polárním kruhem (a pár měsíců navíc), vyzkoušela jsem si, jak místní příroda umí být drsná a nic neodpouští. Jak je překrásné po několika měsících znovu vidět první paprsky slunce. Jak úžasně vypadají holé vrcholky kopců zasněžené tak, že je vidět jenom bílá. Jaké to je, stát v -30°C venku a fascinovaně koukat na polární záři. Jaké to je jít v takových podmínkách stanovat a jak si tu zimu prostě užít.

Pobyt na severu a kontakt s místními lidmi mne ovlivnil natolik, že jsem se rozhodla právě pro Njállu a chladný sever.

 

O mně

Už od dětství se zabývám kreativními technikami. Jako malá holka jsem zkoušela výrobu šperků, fotografii a výrobu hraček. Svoje kreativní portfolio jsem postupně upravovala, podle toho, která technika a aktivita mne zrovna zaujala. Celý život mne poháněla touha vyzkoušet si snad každou možnou techniku a neustále zkoušet nové věci. Díky tomu jsem získala množství zkušeností s různými technikami, řemesly a nejenom. Dokonce jsem si vyzkoušela i jak se pilotuje ultralight.

Mám velké množství zkušeností z různých oblastí tvorby, ale v nedávné době se moje portfolio začalo zužovat a já se začala více specializovat. Ve fotografii mne nejvíce nadchlo focení krajiny a makrofotografie, u šperků práce s kovy, především viking knit a wire-wrapping. Vzhledem k mé lásce ke starým řemeslům jsem si vyzkoušela jaké to je, dostat se od ovce až po svetr. Zpracování vlny je mým velkým koníčkem.

Díky zvolenému oboru studia jsem také zkombinovala dvě mé oblíbené věci. Rostliny a kresbu. Vystudovala jsem obor Zahradní a krajinná architektura na Mendelově univerzitě v Brně a jakožto inženýrka jsem začala dále svou tvorbu rozvíjet.

V současnosti je Njálla mým koníčkem a ze mne se stala “profesionální” cestovatelka.