FAQ

English

Why viking knit?
What is viking knit and how is it made?
Why is it so costly?
Is possible to make bespoke jewellry?
Is possible to make it from silver?
I am doing reenactment/living history, can I have jewel for my time period?
Can I have cast end caps?
Does it change colour in time?

Why viking knit?

It is named by Vikings, even though they didn’t use it. In their graves was found a lot of jewels which looked liked viking knit (proper name is trichonopoly chain – but that is not poetic). Most of their jewellery was made loop-in-loop technique, which is completely different technique.

I am not going to write about history too much. For people interested in it, there is plenty of information about this topic on the internet, or in the right books.

What is viking knit and how it is made?

It is result of “weaving” or “sewing” with wire. Technique itself is quite simple to do. Only it is time consuming.

Why is it so costly?

Main part of production is patience and thoroughness. Without these two will never be a good and nice product.

Patience is necesarry mostly becase its making is very time demanding and activity itself is very repetitive. There is no time to hurry, with viking knit making.

Thoroughness is important because is necessary to have all loops as same as possible. Same tight and wire in a same direction. Any mistake can destroy the whole product.

Is possible to make bespoke jewellry?

Yes! My main goal is that everyone will get exactly what they want/choose. It doesn’t matter if it is thin bracelet without fastening, or massive chain with pendant.

Is possible to make it from silver?

Unfortunately, now it is not possible. At the other hand, I can offer silver plated jewellry of very good quality. From other coloured metals it can be brass, copper and bronze.

I am doing reenactment/living history, can I have jewel for my time period?

Yes, it is possible. Is necessary to specify materials. It can be from bronze or silver-like = silver plated copper. I don’t patinate my products and then it will take some time before it will no longer be all shiny.

It is more than suitable to show me original piece – photo in good resolution and information about this certain piece are very helpful. Only then it can be made with best precision.

Can I have cast end caps?

It is planned in future. Now it can be possible only with very seriously interested customer as it requires external cooperation.

Does it change colour in time?

Some of them can slightly change colour in time. Bronze, copper and brass are all laquered which protects the material from colour change, but in long term it is inevitable. It will not happen in matter of months – mostly it is matter of years.

All of the material will loose their gloss which can be slowed down with proper use.

Česky

Proč viking knit?
Co je viking knit a jak vzniká?
Proč je tak drahý?
Je možné si vybrat šperk podle vlastních představ?
Je možné, aby byl ze stříbra?
Dělám reenactment/živou historii, může být můj šperk dobový?
Mohu mít odlévané koncovky/přívěšky? Změní výrobek časem barvu?

Proč viking knit?

Název je odvozený od používání Vikingy. Ačkoliv se v hrobech nalezlo velké množství předmětů vzhledem připomínající viking knit (správně trichonopoly chain – ale to není poetické), většinou se jednalo o techniku “loop in loop”, tedy “očko v očku”. Která je ale zcela jinou technikou.

Studium historické korektnosti je dost zdlouhavý proces a rozepisovat se zde o něm nebudu.

Pro lidi s chutí si počíst a znalostí angličtiny pár zdrojů:

Velmi dobrá, ale dlouhá práce na toto téma.

Článek s odkazy na další zdroje.

Co je viking knit a jak vzniká?

Jedná se o řetízek vzniklý pletením/šitím drátu. Způsob výroby je relativně jednoduchý, vždy se spojují jednotlivá očka dohromady.

Proč je tak drahý?

Hlavní částí výroby je velká trpělivost a pečlivost. Bez těchto dvou věcí nikdy nevznikne hezký výrobek.

Trpělivost je nutná především proto, že jeho výroba je časově velmi náročná a stejnorodá. U viking knitu se nedá nic uspěchat.

Pečlivost je důležitá proto, aby všechna očka byla co nejvíce stejná – stejně utažená a drát byl stejným směrem. Jakákoliv chyba může mít za následek zničení celého výrobku.

Je možné si vybrat šperk podle vlastních představ?

Ano. Mým hlavním cílem je, aby si každý vybral přesně to, co se k němu hodí nejvíce. Ať už se jedná o drobný náramek bez zapínání, nebo masivní řetěz s přívěskem.

Je možné, aby byl ze stříbra?

Ne. V současnosti není možné zvolit si šperky z drahých kovů. Je však možné volit z postříbřených šperků, mosazi, mědi a bronzu.

Dělám reenactment/živou historii, může být můj šperk dobový?

Ano, může. Je nutné specifikovat, nakolik je potřeba dostat se k materiálové přesnosti. Je možné, aby byl šperk i z bronzu. Výrobky nepatinuji, bude chvíli trvat, než přestane zářit.

Vhodné je také doložit předlohu, podle které má být výrobek zpracován, aby bylo možné docílit co největší přesnosti.

Mohu mít odlévané koncovky/přívěšky?

Do budoucna plánované vylepšení řetízků. V současnosti pouze u velmi vážných zájemců, protože se jedná o externí spolupráci.

Změní výrobek časem barvu?

Některé výrobky mohou časem měnit barvu. Používám lakovaný bronz, měď a mosaz, což chrání materiál před změnou barvy, ale z dlouhodobého hlediska je to nevyhnutelné. Je to však záležitost několika let, nikoliv měsíců.

Veškeré výrobky pak mohou rychle ztrácet původní lesk, což může být zpomaleno správným používáním.